Kolejny wpis z serii teoretycznych, jednak nie będzie ich już zbyt wiele. 🙂 blog ma w końcu charakter praktyczny.

Wpis ten łączy się w sposób bezpośredni z Zasadami i Kołem Deminga, a jego tematem przewodnim jest koncepcja TQM, czyli Total Quality Management. Gdyby posilić się o tłumaczenie, wyszło by „Totalne zarządzanie jakością” przyznacie, że brzmi to dziwnie, stąd powszechniej używane jest tłumaczenie „Zarządzania przez Jakość”. 

Koncepcja TQM zawiera się w 8 zasadach:

  1. Orientacja na klienta;
  2. Przywództwo;
  3. Zaangażowanie ludzi;
  4. Podejście procesowe;
  5. Podejście systemowe do zarządzania;
  6. Ciągłe doskonalenie;
  7. Podejmowanie decyzji na podstawie faktów;
  8. Wzajemne korzystne relacje z dostawcami;

jednak przez długie lata, kojarzyła się z 14 zasadami zdefiniowanymi przez Deminga, gdyż posiadają wiele punktów wspólnych. Total Quality Management podkreśla rolę klienta i jego potrzeby, zaangażowanie pracowników dla dobra organizacji, dobre relacje z dostawcami oraz wagę przywództwa i ciągłego doskonalenia. W koncepcji tej to człowiek odgrywa kluczową rolę, a jakość w organizacji tworzona jest przy współudziale wszystkich pracowników.

8 zasad Zarządzania Jakością (TQM), zawartych również w normie ISO 9000, uważanych jest za kluczowe elementy, niezbędne do realizacji polityki jakości i osiągania jej celów przez co należy je traktować jako motywy kluczowe i uwidaczniać w każdym systemie zarządzania. 

Jak TQM należy rozumieć? Zadowolenie klienta i jego potrzeby są najważniejsze i organizacja musi zrobić wszystko aby to zadowolenie osiągnąć. Kluczową rolę odgrywa tu kierownictwo i jego nastawienie, gdyż to oni wytyczają kierunek organizacji, tworzą politykę i plany działania oraz środowisko pracy, w którym ludzie mogą się w pełni zaangażować w osiąganie celów organizacji.

Rola przywództwa i odpowiedzialność najwyższego kierownictwa, jeszcze bardziej zostanie podkreślona w znowelizowanej wersji normy ISO 9001 zaplanowanej na 2015 rok.

Organizacja osiągnie lepszy wynik, gdy opracuje procesy i powiąże je w skutecznie działający system, z nastawieniem na ciągłe doskonalenie. Przecież wymagania klientów oraz zmieniający się rynek w znaczny sposób oddziałują na organizację i jej cele, by być więc konkurencyjną musi ciągle się dostosowywać i wyprzedzać konkurentów o krok. Całość dopełniają dobre relacje z dostawcami, oparte na wzajemnym szacunku. Jednym słowem nie należy „skreślać” dostawcy, jeśli powinie mu się noga, gdyż w ten sposób nie stworzymy stałych więzi, w zamian powinniśmy omówić z nim problem i starać się go wspólnie rozwiązać. Innym razem, to dostawca może Wam pomóc, jeśli to Wy będziemy w złym położeniu – nie zapominajcie o tym!

Podejmujemy decyzję na podstawie faktów, nie jednorazowego zdarzenia a im ważniejsza decyzja tym więcej za i przeciw musi zostać wziętych pod uwagę.

Przy tworzeniu wpisu, wsparłam się:

  • normą ISO 9000:2005;

Inne polecane strony: