Segregacja śmieci, od czasu wprowadzenia nowej ustawy śmieciowej, budzi wiele kontrowersji i pytań. Chcąc płacić mniej, zarówno firmy jak i osoby prywatne, zadeklarowały, że będą oddawać odpady segregowane, jak jednak spełnić ten obowiązek i nie płacić kar za złą segregację?

(więcej…)