QManagement.eu

QUALITY MANAGEMENT W PRAKTYCE

Czas najwyższy na wdrożenie normy ISO w firmie, a dokładniej:

  • mapy procesów;
  • księgi jakości (nie jest to konieczny dokument, rolę księgi może równie dobrze pełnić odpowiednio przygotowana mapa procesów);
  • instrukcji, procedur, formularzy;
  • zakresów odpowiedzialności i uprawnień;
  • itd.

(więcej…)

W naturze każdego człowieka leży opór w stosunku do tego co nowe i nieznane. Nie należy się więc spodziewać, że pracownicy z entuzjazmem zareagują na wiadomość o wdrożeniu, jakiegokolwiek systemu. Jest to zupełnie zrozumiałe, a jeśli ktoś się dziwi, to niech zastanowi się nad tym, jakby sam zareagował na wiadomość że np. administracja budynku zmienia zasady rozliczania czynszu i naliczania opłat. Czysto hipotetyczna, na pozór sytuacja, a jednak, większość z Was zareagowała by przynajmniej niepokojem.

(więcej…)

wdrażanie ISO

Skończyliśmy na kompleksowym zaplanowaniu etapów wdrażania ISO w firmie, teraz pora przejść do następnego, niezwykle ważnego punktu „Zaangażowania kierownictwa w proces wdrożenia”

Zapytasz pewnie, jak? Przecież każdy z nich jest zajęty, ma swoje zadania i bardzo wiele obowiązków, jednak pamiętaj, że w przyszłości, każdy z kierowników, będzie działał w obrębie systemu, który zostanie stworzony. Także, to im najbardziej powinno zależeń na udziale we wdrażaniu normy, na każdym jego etapie. 

(więcej…)

Masz już bardzo wiele informacji, pora je wykorzystać i stworzyć plan wdrożenia ISO w firmie.

KROK PIĄTY to PLANOWANIE

(więcej…)

wdrażanie ISO

Mając w ręku cały pakiet dokumentów, obowiązujących w firmie oraz informację o osobach, które te dokumenty stworzyły i które za nie odpowiadają, pora na ich weryfikację i podjęcie kolejnego kroku ku wdrożeniu normy ISO w firmie.  

(więcej…)