QManagement.eu

QUALITY MANAGEMENT W PRAKTYCE

Segregacja śmieci, od czasu wprowadzenia nowej ustawy śmieciowej, budzi wiele kontrowersji i pytań. Chcąc płacić mniej, zarówno firmy jak i osoby prywatne, zadeklarowały, że będą oddawać odpady segregowane, jak jednak spełnić ten obowiązek i nie płacić kar za złą segregację?

(więcej…)

W obecnych czasach, przedsiębiorstwa zaczęły dostrzegać swój destrukcyjny wpływ na otaczające środowisko, co z kolei zrodziło nastawienie proekologiczne i coraz większe zainteresowanie normami środowiskowymi. Powstało pojęcie odpowiedzialnego biznesu, gdzie przedsiębiorca analizuje swój wpływ na otocznie, przestrzega obowiązujących przepisów prawnych a jednocześnie, oszczędza pieniądze czerpiąc korzyści z posiadania certyfikatu ISO 14001.

(więcej…)