Pełnomocnik systemu jakości, środowiska czy też BHP musi zostać mianowany przez najwyższe kierownictwo, zgodnie z punktem 5.5.2 normy ISO 9001:2009, punktem 4.4.1 ISO 14001: 2005 oraz OHSAS 18001:2007.

Oznacza to jednym słowem, że w strukturze organizacyjnej, Pełnomocnik systemu, musi się znajdować zaraz pod najwyższym kierownictwem, czyli dyrektorem, prezesem, radą itd. Jeśli Pełnomocnik systemu podlega pod inną jednostkę, jest to niezgodność z normą ISO i zostanie tak zdefiniowane przez audytora w jego raporcie z audytu.

(więcej…)