W obecnych czasach, przedsiębiorstwa zaczęły dostrzegać swój destrukcyjny wpływ na otaczające środowisko, co z kolei zrodziło nastawienie proekologiczne i coraz większe zainteresowanie normami środowiskowymi. Powstało pojęcie odpowiedzialnego biznesu, gdzie przedsiębiorca analizuje swój wpływ na otocznie, przestrzega obowiązujących przepisów prawnych a jednocześnie, oszczędza pieniądze czerpiąc korzyści z posiadania certyfikatu ISO 14001.

(więcej…)