Wielu z Was pewnie zapyta, jaka faktycznie, jest korzyść dla organizacji, z wdrożenia normy i posiadania certyfikatu ISO 9001. Niejednemu bowiem, wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania, kojarzy się z nadmierną biurokracją, dodatkowymi kosztami, dużym zaangażowaniem zasobów, itd.

(więcej…)