Segregacja śmieci, od czasu wprowadzenia nowej ustawy śmieciowej, budzi wiele kontrowersji i pytań. Chcąc płacić mniej, zarówno firmy jak i osoby prywatne, zadeklarowały, że będą oddawać odpady segregowane, jak jednak spełnić ten obowiązek i nie płacić kar za złą segregację?

Zadajcie sobie pytanie, czy wiecie jak segregować swoje śmieci?

Czy wiecie do jakich pojemników/worków wrzucać puszki, zatłuszczony papier, zużyte koperty czy pojemniki po mleku? Co jest ciekawe, odpowiedź nie jest tak oczywista.

Gdy przed udzieleniem odpowiedzi na powyższe pytania, zawahaliście się albo odpowiedzieliście „może”, czytajcie dalej.

SEGREGACJA ŚMIECI

Segregacja śmieci

1. Pojemniki na papier – powszechnie oznaczane są kolorem niebieskim

Wyrzucamy: Nie wrzucamy:
 • Zużyte gazety, magazyny, zeszyty, czasopisma;
 • Torby papierowe;
 • Czyste opakowania papierowe i kartonowe;
 • Materiałów higieniczncych (waciki, pieluchy);
 • Opakowań kartonowych po sokach i mleku;
 • Opakowań papierowych zabrudzonych lub zatłuszczonych;
 • Zużytych kopert i karteczek samoprzylepnych.
Opakowania kartonowe, w których przechowane są napoje lub inna, płynna zawartość, jak zupki, przeciery, itp., są wyłożone folią. Stąd opakowanie przestaje być czystym opakowaniem kartonowym i staje się opakowaniem wielomateriałowym, które wyrzucamy do pojemników z odpadami PLASTIKOWYMI. W tym przypadku, nie trzeba już odrywać „dziubka”, tylko całość wypłukanego opakowania wyrzucić do jednego pojemnika.

Zużyte koperty (otworzone) oraz karteczki samoprzylepne, posiadają klej, który poprzez użycie zostaje zanieczyszczony i może być skażony bakteriami. Dzięki uprzejmości, koleżanki ze Szwecji, dowiedziałam się, że takie śmieci należy wyrzucać do odpadów ogólnych, nie do papierowych.

2.Pojemniki na plastik, metal, opakowania wielomateriałowe  – powszechnie oznaczane są kolorem żółtym.

Wyrzucamy: Nie wrzucamy:
 • Butelki plastikowe (PET);
 • Nakrętki;
 • Folię opakowaniową;
 • Reklamówki, torebki foliowe;
 • Opakowania po mleku, sokach;
 • Puszki po napojach, konserwach
 • Drobny złom, np. narzędzia;
 • Opakowań po olejach spożywczych i samochodowych;
 • Opakowań plastikowych po substancjach chemicznych;
 • Opakowań po lekach;
 • Opakowań po aerozolach;
 • Styropianu i gumy;

Opakowania po jogurtach, nie trzeba rozkładać na czynniki pierwsze i osobno wyrzucać kubeczka i osobno wieczka. Oba elementy można wyrzucić do jednego pojemnika, oczywiście po uprzednim umyciu. 

3. Pojemniki na szkło  – powszechnie oznaczane są kolorem zielonym.

Wyrzucamy: Nie wrzucamy:
 • Butelki szklane po sokach i i napojach;
 • Butelki szklane po napojach alkoholowych
 • Szklane opakowania po kosmetykach;
 • Opakowań po substancjach chemicznych;
 • Ekranów telewizyjnych;
 • Żarówek, lamp; 
 • Luster i szkła budowlanego;
 • Opakowań po lekach;
 • Ceramiki (talerze, doniczki, itp.)

W niektórych miejscach dostępne są pojemniki na szkoło białe i kolorowe, wówczas opakowania szklane, należy odpowiednio rozdzielić i umieścić w odpowiednim pojemniku.

Wszystkie inne odpady/śmieci, o ile nie są to odpady:

 • Niebezpieczne, wybuchowe i żrące (punkty selektywnego zbierania);
 • Odpady z budowy, remontów i rozbiórki (punkty selektywnego zbierania);
 • Odpady przemysłowe, medyczne i weterynaryjne;
 • Zużyte opony (punkty selektywnego zbierania);
 • Meble (punkty selektywnego zbierania);
 • Sprzęt RTV i AGD (punkty selektywnego zbierania);
 • Zużyte baterie i akumulatory (punkty w sklepach i selektywnego zbierania );

należy wyrzucać do pojemników z odpadami zmieszanymi, razem z odpadami spożywczymi, które przeznaczone są do spalenia.

Nie raz spotkałam się z uwagą, że segregacja śmieci nie ma sensu, gdyż zawsze odbiera je jeden samochód i pakuje wszystko do jednego „worka”. Worki/pojemniki z odpadem selektywnym jadą na sortownię a nie na spalarnię, gdzie są wysypywane, sprawdzane  i odpowiednio rozdzielane.

Zainteresowanych tematyką odsyłam do ciekawych, wg mnie linków: