QManagement.eu

QUALITY MANAGEMENT W PRAKTYCE
wskaźnik

Kluczowe wskaźniki efektywności, czy też kluczowe mierniki efektywności są zagadnieniem, które wielokrotnie przewija się w normie, zarówno ISO 9001, jak i ISO 14001 czy OHSAS 18001. 

Informacje o miernikach znajdziemy, m.in.:

  • w pkt. 4.1 e) normy ISO 9001:2008 

Monitorować, mierzyć, tam gdzie ma to zastosowanie i analizować te procesy.

  • w pkt. 8.1 normy ISO 9001:2008

(więcej…)

Ocena dostawców wg normy ISO 9001 jest obowiązkiem każdej organizacji postępującej zgodnie z wymaganiami niniejszej normy. Wymaganie należy zastosować zarówno do obowiązujących jak i do nowych dostawców, z którymi organizacja zamierza współpracować. 

(więcej…)

Polityka ISO

Polityka jakości, środowiska, BHP, jest tematem dzisiejszego wpisu. Temat bardzo ważny i wielokrotnie, wg mnie lekceważony, traktowany przez niejedną organizację jako jedynie przykry obowiązek wynikający z normy. Organizacja, która rozumie znaczenie tego punktu normy o wiele płynniej zarządza pozostałymi jej aspektami i może dużo więcej wynieść niż organizacja, która zastosuje ten punkt szablonowo.  (więcej…)

Odzież robocza i ochronna

Odzież robocza i ochronna –  może dla większości z Was temat wydaje się błahy jednak jak dla mnie zasługuje na uwagę. Czy aby wiecie jaka jest różnica między odzieżą roboczą i ochronną, jak dobierać odzież i ochrony, jakie i czy w ogóle powinny posiadać certyfikaty zgodności, jakie dokumenty przechowywać? (więcej…)

zarządzanie zmianą

System zintegrowany to nic innego jak funkcjonujące obok siebie 2 lub więcej, niezależne systemy powiązane ze sobą w konkretny i rzeczowy sposób tak by tworzyły jeden współpracujący organizm. Dla wielu z Was może być to zbyt zagmatwany opis stąd poniżej postaram się dokładniej wyjaśnić zasady tworzenia i funkcjonowania systemu zintegrowanego w organizacji na przykładzie ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001.

(więcej…)