W obecnych czasach, przedsiębiorstwa zaczęły dostrzegać swój destrukcyjny wpływ na otaczające środowisko, co z kolei zrodziło nastawienie proekologiczne i coraz większe zainteresowanie normami środowiskowymi. Powstało pojęcie odpowiedzialnego biznesu, gdzie przedsiębiorca analizuje swój wpływ na otocznie, przestrzega obowiązujących przepisów prawnych a jednocześnie, oszczędza pieniądze czerpiąc korzyści z posiadania certyfikatu ISO 14001.

Dobrze zrozumiałeś/-aś, na tym można oszczędzać a nawet zarabiać!:)

Jakie są, więc korzyści z posiadania certyfikatu ISO 14001? 

Korzyści te można podzielić na:

 1. Bezpośrednie, oraz
 2. Pośrednie

Korzyści bezpośrednie to między innymi:

 • Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń;
 • Zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska;
 • Zmniejszenie zużycia wody, energii i zasobów naturalnych;
 • Ograniczenie ilości odpadów i selektywne ich składowanie;
 • Zmniejszenie kosztów związanych z odzyskaniem i zagospodarowaniem odpadów, itd.
Firma świadoma swojego wpływu na środowisko stara się, przede wszystkim zweryfikować swoje działania i wprowadzić, tam gdzie to niezbędne, ograniczenia lub stosowne usprawnienia. Sprawdza i weryfikuje zużycie mediów, efektywnie segreguje odpady, podejmuje współpracę z organizacją odzysku, co pozwala na znaczne oszczędności; weryfikując dotychczasowe umowy, zmienia je na bardziej opłacalne.

Moglibyście powiedzieć, że przecież każdej firmie na tym zależy i żaden certyfikat czy wdrożenia nie są jej do tego potrzebne, i mielibyście rację!! Jednak jest jedno wielkie ALE, mianowicie do momentu kiedy przedsiębiorstwo nie podda się certyfikacji, którą w przyszłości będzie odnawiać, nie oddeleguje wystarczająco dużo czasu i zasobów, by móc weryfikować przepisy prawne, zmiany w umowach, poszukiwać nowych i lepszych kontrahentów, itd. a tylko poprzez takie działania może dojść do najbardziej cennych, dosłownie cennych, wniosków. 

Wyobraźcie sobie, że usłyszeliście od koleżanki/kolegi, że za odpady, które wytwarzacie moglibyście zapłacić dużo mniej, a może nawet „Firma X”, by Wam za nie zapłaciła. Dodatkowo temat jest Wam bliski, bo od jakiegoś czasu zastanawiacie się nad nim, więc pełni entuzjazmu kontaktujecie się z firmą „X” i podpisujecie umowę, żyjąc następnie w przeświadczeniu, że zrobiliście super interes. Owszem był to super interes, jednak na tylko na ten konkretny czas! Wkrótce zapominacie o temacie, zajmując się innymi, ważnymi sprawami. Wówczas na rynek weszłaby inna firma, która płaciłaby 2x więcej niż „Firma X”, za te same odpady, jednak Wy pochłonięci codziennością i zadowoleni z obecnej umowy, nawet nie pomyślelibyście o zmianie dotychczasowego odbiorcy, mimo że nie jest on już tak konkurencyjny, jak kiedyś.

Tak samo jest z firmami, kiedy coś im doskwiera weryfikują rynek i wybierają najlepsze rozwiązanie, jednak z biegiem czasu rzadko wracają do już zakończonych spraw, szczególnie, jeśli działają poprawnie. Mając system i certyfikat ISO 14001, firmy ciągle poszukują coraz to lepszych rozwiązań, analizują nowinki oraz możliwości, generując tym samym znaczne oszczędności a nawet zyski.

Korzyści pośrednie to między innymi:

 • Poprawa wizerunku firmy;
 • Spełnienie wymagań i oczekiwań klientów;
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy oraz dostępu do nowych klientów i partnerów;;
 • Wzrost efektywności działań;
 • Poprawa organizacji pracy;
Wasi klienci podobnie jak Wy zaczynają dbać o środowisko i chcą robić interesy tylko z partnerem, który podobnie jak oni jest „odpowiedzialny”, ograniczając w ten sposób wybór potencjalnych kontrahentów  do tych, którzy mają wdrożony system wg. normy ISO 14001, inni nie mają szans i już na początku zostają skreśleni z listy. Zastanówcie się ile w ten sposób firma może stracić? Ile pieniędzy, potencjalnych umów nie zostaje zawartych, jeśli nie posiada się certyfikatu  ISO 14001?

W obecnych czasach chcąc robić duże interesy, trzeba być „Odpowiedzialnym za swój biznes” i udowodnić to wdrażając system środowiskowy wg normy ISO 14001 i poddać go certyfikacji. 

Jak, jednak system wpływa wewnętrznie na organizację?  

Czy znajomy jest Wam widok, leżących bezpańsko kartonów, opakowań foliowych, baterii w koszu na śmieci, odpadów niebezpiecznych połączonych z innymi odpadami, wycieków z maszyn, o które nikt nie dba, itd? Jeśli tak, to potrzebny jest Wam system zarządzania środowiskowego, który ograniczy i ureguluje te męczące kwestie, praktycznie do zera, m.in. poprzez system segregacji, instrukcje postępowania z odpadami oraz wyciekami,itp.  Zapanuje porządek, a w czystym i zorganizowanym otoczeniu zawsze lepiej się pracuje:-)

Jak zauważyliście, system zarządzania środowiskowego, a tym samym certyfikat ISO 14001, przyczynia się do osiągnięcia szeregu korzyści, ale jego efektywne działanie stopuje najczęściej niewystarczające przygotowanie i zaangażowanie załogi oraz wszechobecne stwierdzenie „BRAKU CZASU”. Jakkolwiek to brzmi, korzyści wynikające z efektywnie wdrożonego i funkcjonującego systemu środowiskowego są na tyle duże, że wymówka „nie mam czasu lub zasobów”, nie powinna mieć miejsca, a prawdziwy przywódca zrobi wszystko, by system ten dobrze funkcjonował. Innymi słowy inne podejście, nie jest opłacalne.

Konkretne odniesienia, do zawartej w tym wpisie treści, znajdziecie w innych moich wpisach dotyczących wdrożenia normy ISO 14001 w przedsiębiorstwie. Tymczasem zachęcam do komentowania wpisu i podzielenia się własnymi spostrzeżeniami na poruszony temat oraz zapoznania się z korzyściami prezentowanymi przez jednostki certyfikacyjne i inne organizacje: