QManagement.eu

QUALITY MANAGEMENT W PRAKTYCE
wdrażanie ISO

Strony zainteresowane i ich wymagania to kolejne nowe wymaganie normy ISO 9001 z 2015 roku, ujęte w punkcie 4.2. Podobne wymaganie znajduje się również w zaktualizowanej normie ISO 14001:2015, gdzie w załączniku A, do tejże normy, znajdziecie dodatkowo wiele cennych porad i wyjaśnień. Tymczasem ja postaram się przybliżyć Wam swoje przemyślenia dotyczące tego zagadnienia.
(więcej…)

Po dość długiej przerwie poświęconej na dostosowaniu firmy do nowych wymagań normy ISO 9001:2015 i  jej skuteczną certyfikację, wracam z tematem poświęconym kompetencjom pracowników. W niejednym moim wpisie zaznaczałam, że zasoby ludzkie są najważniejszym zasobem w firmie i należy o nie szczególnie dbać. 

(więcej…)

Kontekst organizacji jest wymaganiem nowej wersji normy ISO 9001 z 2015 roku. Jak wiecie, we wrześniu została opublikowana rewizja normy ISO 9001, gdzie zawarto szereg nowych, a także zweryfikowanych wymagań. Jednym z nich jest kontekst organizacji – punkt 4 wspomnianej normy.

(więcej…)

drzewko

Aspekty środowiskowe, to punkt obowiązkowy zarówno normy ISO 14001:2004 jak i jej najnowszej wersji, z 2015 roku. Oba dokumenty przywołują zasady i wymagania dotyczące aspektów środowiskowych w rozdziale poświęconym planowaniu. 

Dla tych z Was, którzy dopiero teraz dowiadują się o zmianie normy ISO 14001 lub znają ją pobieżnie:

Norma ISO 14001 została zaktualizowana we wrześniu 2015 roku. Obecny jej kształt i układ przypomina w swojej strukturze, zmienioną normę ISO 9001. Jest to celowe zamierzenie, aby ułatwić interpretację i adaptację norm, w realia funkcjonowania przedsiębiorstw.

(więcej…)

wskaźnik

Kluczowe wskaźniki efektywności, czy też kluczowe mierniki efektywności są zagadnieniem, które wielokrotnie przewija się w normie, zarówno ISO 9001, jak i ISO 14001 czy OHSAS 18001. 

Informacje o miernikach znajdziemy, m.in.:

  • w pkt. 4.1 e) normy ISO 9001:2008 

Monitorować, mierzyć, tam gdzie ma to zastosowanie i analizować te procesy.

  • w pkt. 8.1 normy ISO 9001:2008

(więcej…)