QManagement.eu

QUALITY MANAGEMENT W PRAKTYCE

Kontekst organizacji jest wymaganiem nowej wersji normy ISO 9001 z 2015 roku. Jak wiecie, we wrześniu została opublikowana rewizja normy ISO 9001, gdzie zawarto szereg nowych, a także zweryfikowanych wymagań. Jednym z nich jest kontekst organizacji – punkt 4 wspomnianej normy.

(więcej…)

drzewko

Aspekty środowiskowe, to punkt obowiązkowy zarówno normy ISO 14001:2004 jak i jej najnowszej wersji, z 2015 roku. Oba dokumenty przywołują zasady i wymagania dotyczące aspektów środowiskowych w rozdziale poświęconym planowaniu. 

Dla tych z Was, którzy dopiero teraz dowiadują się o zmianie normy ISO 14001 lub znają ją pobieżnie:

Norma ISO 14001 została zaktualizowana we wrześniu 2015 roku. Obecny jej kształt i układ przypomina w swojej strukturze, zmienioną normę ISO 9001. Jest to celowe zamierzenie, aby ułatwić interpretację i adaptację norm, w realia funkcjonowania przedsiębiorstw.

(więcej…)

wskaźnik

Kluczowe wskaźniki efektywności, czy też kluczowe mierniki efektywności są zagadnieniem, które wielokrotnie przewija się w normie, zarówno ISO 9001, jak i ISO 14001 czy OHSAS 18001. 

Informacje o miernikach znajdziemy, m.in.:

  • w pkt. 4.1 e) normy ISO 9001:2008 

Monitorować, mierzyć, tam gdzie ma to zastosowanie i analizować te procesy.

  • w pkt. 8.1 normy ISO 9001:2008

(więcej…)

zarządzanie zmianą

System zintegrowany to nic innego jak funkcjonujące obok siebie 2 lub więcej, niezależne systemy powiązane ze sobą w konkretny i rzeczowy sposób tak by tworzyły jeden współpracujący organizm. Dla wielu z Was może być to zbyt zagmatwany opis stąd poniżej postaram się dokładniej wyjaśnić zasady tworzenia i funkcjonowania systemu zintegrowanego w organizacji na przykładzie ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001.

(więcej…)

Czas najwyższy na wdrożenie normy ISO w firmie, a dokładniej:

  • mapy procesów;
  • księgi jakości (nie jest to konieczny dokument, rolę księgi może równie dobrze pełnić odpowiednio przygotowana mapa procesów);
  • instrukcji, procedur, formularzy;
  • zakresów odpowiedzialności i uprawnień;
  • itd.

(więcej…)