Po dość długiej przerwie poświęconej na dostosowaniu firmy do nowych wymagań normy ISO 9001:2015 i  jej skuteczną certyfikację, wracam z tematem poświęconym kompetencjom pracowników. W niejednym moim wpisie zaznaczałam, że zasoby ludzkie są najważniejszym zasobem w firmie i należy o nie szczególnie dbać. 

(więcej…)