Strony zainteresowane i ich wymagania to kolejne nowe wymaganie normy ISO 9001 z 2015 roku, ujęte w punkcie 4.2. Podobne wymaganie znajduje się również w zaktualizowanej normie ISO 14001:2015, gdzie w załączniku A, do tejże normy, znajdziecie dodatkowo wiele cennych porad i wyjaśnień. Tymczasem ja postaram się przybliżyć Wam swoje przemyślenia dotyczące tego zagadnienia.
(więcej…)